Hur mår Hästen?

Termografering av hästar är inget nytt, men det är ett smidigt och effektivt sätt att ta reda på hur hästen mår i leder och muskler.

Misstänker du att något är fel? Innan du ringer veterinären, kan det vara lönsamt att göra en termografering.

Med värmekamera upptäcker man avvikelser som ögat inte kan se eller människan inte kan känna. Värmekameran har en noggrannhet ner till 0,05 grader celsius.

Genom att termografera regelbundet får man hälsodata över tid och kan följa hästens hälsa. Bra att göra före/efter termografering vid rehabiliteringsprocess.

OBS! Vi har inte medicinsk eller anatomisk behörighet, utan levererar siffror i form av termogram. Dessa utgör underlag för sakkunniga.

Endast kalibrerad utrustning används. Intyg om kalibrering bifogas i rapporten.