Kontroll av elektriska anläggningar

El-termografi är den vanligaste typen av termografering. Uttjänta eller felkopplade komponenter kan orsaka brand. Alla typer av anläggningar bör kontrolleras innan de tas i drift samt löpande under deras livstid.

Oavsett om du har ett litet ”proppskåp” eller är ansvarig för Barsebäck, är el-termografi ett bra verktyg för säkerheten.

Snabbkontroll eller varannat år?

Beställ el-termografering vid behov eller få förslag om löpande inspektion.

Vi har ESA14 behörighet samt gällande ITC Certifikat.