Hitta problemen innan det blir riktigt dyrt.

  • Är byggnaden tillräckligt isolerad?
  • Förekommer sprickor i konstruktion?
  • Läcker dagvatten in i byggnaden?
  • Finns det tendenser till fuktproblem?
  • Är all el rätt kopplad och belastning rätt utjämnad?
  • Finns det risk för brand i el-central?
  • Dags för översyn av dräneringen runt huset?
  • Problem med skadeinsekter?

Via termografering hittar man fel och skador samt förebygger olyckor. Samtidigt mäter man om byggnaden är inom föreskrivna värden och ingen påtaglig fara föreligger.

Nybyggt hus?

Gör termografering innan huset fyller 10 år, och alla garantier upphör! Det är nu du har chansen att hitta felen som annars kan bli väldigt dyra om dom upptäcks för sent.

Termografering utförs av ITC Certifierad Termograför och kan utföras enligt standard SS-EN 13187.

Endast kalibrerad utrustning används. Intyg bifogas i varje rapport.