Areamätning

Ange korrekta värden

Vid försäljning/uthyrning eller kontrollera det du tänker förvärva.

Via lasermätning enligt SS 021054:2009 utförs exakt uppmätning. Intyg om boarea (BOA) och eventuell biarea (BIA) utfärdas enligt gällande regelverk. Avrundning till närmaste heltal sker enligt SS 011414, regel A.

Mätbevis utfärdas till beställaren/ombud.

Ytterligare tjänster
  • Exteriör mätning av byggnader och anläggningar.
  • Skalenliga ritningsunderlag med separata rumsareor.
  • Plan/relationsritningar med exakta måttangivelser.
Teknik

Kalibrerad utrustning från Leica Geosystems. Intyg om kalibrering medföljer mätbeviset.