Vad är Termografi?

Allt i universum som har temperatur över -273,15 °C (absoluta nollpunkten, 0 °K) utsöndrar någon form av strålning. År 1800 upptäcker William Herschel infraröd strålning (0,7 – 1000 μm). Det leder till grunderna för termografin.

Alla kroppar (fysikaliskt begrepp för materia) absorberar och reflekterar strålning. Vissa kan även transmittera strålning, t ex Germanium. Genom att känna till kroppars emissivitet och mäta dess yta, kan vi avgöra temperaturen (Gustav Kirchhoffs lag om termodynamik).

Kvantitativ termografi handlar just om att mäta temperatur. Eftersom temperatur är en måttenhet på atomernas rörelse (ju snabbare desto varmare) kan vi se skillnad på värme och kyla.

Temperatur kan mätas i absoluta enheter (Kelvin) eller relativa enheter (t ex Celsius).

En IR-kamera (ä.k. termokamera, värmekamera) kan läsa av våglängder inom olika atmosfäriska fönster. Vanligast är mellan 8 – 14 μm (långvågskameror) där man mäter temperaturer inom bygg, el och anatomi. Yrkeskamerorna kan se skillnader ner till 0,05 °C.

IR-kameran är i princip en IR-termometer som mäter på tiotusentals eller miljontals punkter samtidigt. Även om man mäter en punkt åt gången med en IR-termometer, måste man ta emissivitet i beaktning. Omgivning spelar naturligtvis också en roll i ekvationen. Dessutom skall alla uppmätta temperaturpunkter ställas i relation till varandra. Alltså gör en IR-kamera jobbet snabbare och bekvämare.

Faktorer som påverkar en kvalitativ termografering (förutom rätt inställd kamera) är omgivande/reflekterande temperatur, luftfuktighet och rörelse (vind) samt atmosfäriskt tryck. Alla dessa faktorer tas i beaktning för att fastställa ett kvalitativt termogram (resultat i form av tydlig temobild med relevant skala).

Eftersom allt i naturen strävar efter jämnvikt, är det av högsta prioritet att förbereda sina mätningar noggrant. Att leta fel i golvvärme när solen legat på, är självklart fruktlöst. Sammalika gäller för fuktutredning i en simhall, eller leta efter inflammationer efter ett pass på gymet.

Vad kan Termografi göra för dig?

BYGG-TERMOGRAFI

Nybyggda hus – Efterkontroll, energianvändning, komfortavvikelser och jakt på byggfusk.

Äldre hus – Fuktskador, isolering, stomsprickor, konstruktionsfel och andra avvikelser som ögat inte ser.

Skadeinsekter, getingbon mm.

Förvärv av fastighet – Det som besiktningsmannen inte kunde se med blotta ögat.

EL-TERMOGRAFI

Vanligaste brandorsaken är elektricitet. Därför är El-termografi överlägset störst.

Anläggning som är i drift. – Jakt på klena komponenter och underdimensioneringar.

Industrin – Energitjuvar, föråldrade komponenter, mekaniskt slitage, felaktiga installationer.

Högspänning – Komponenters livslängd.

HÄST-TERMOGRAFI

Hur mår Hästen? – Del av en hälsokontroll sett från infrarött håll.

Snabbkoll innan man ringer veterinären. Många svar finns redan här.

Underlätta för veterinären / terapeuten / massören. Gissa inte, gå efter kartan.

Efterkontroll och eller flera kontroller under rehab-tiden. På väg åt rätt håll?

KVACKSALVERI?

Termografi är en exakt vetenskap med tydliga naturlagar som styr. Mao inget Hokus-pokus som vissa tror. Termografi levererar inte svaret på alla frågor men är till stor hjälp med exakta siffror. Se termografi som en karta, vart och hur man reser är upp till var och en.